DEVOLUCIÓ IRPF DE LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT

RECLAMACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE L´IRPF DE LA PRESTACIÓ DE MATERNITAT A HISENDA

 

Per Sentencia de 3 d´octubre de 2018, El Tribunal Suprem ha reconegut que la prestació per maternitat/paternitat està exempta de pagament d´IRPF. 

Amb aquesta decisió el Tribunal Suprem obre la possibilitat de reclamació de les quantitats indegudament pagades a l´Impost sobre la Renda en els exercicis no prescrits, és a dir, del 2014 al 2017, ja que els deutes tributaris prescriuen als quatre anys.

Per a poder iniciar la reclamació cal obtenir la següent documentació:

 Declaracions de la renda dels períodes afectats

icon-angle-right  Certificat de prestació emés per l´INSS

___________________________________________________________________

Si va gaudir de permís de maternitat o paternitat , pot consultar-nos com reclamar les quantitats pagades de més a l´impost de la Renda.

___________________________________________________________________