Assessorament fiscal

Assessorament fiscal i comptable a Mataró per empreses, pimes i autònoms

Per tal d´oferir un servei integral als nostres clients, el nostre equip compta amb un economista i assessor fiscal que pot realitzar un estudi previ sobre el cost fiscal de qualsevol operació (compravenda, donació, successions, patrimoni protegit) per tal d´evitar sorpreses. També oferim assessorament en altres matèries d´àmbit fiscal que pugui necessitar:

Elaboració de Comptabilitats:

Confecció de comptabilitats per a Pymes, grans empreses, associacions, fundacions i autònoms.

Elaboració de llibres fiscals obligatoris.

Preparació i dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil:

Confecció de les Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, Memòria) i dipòsit en el Registre Mercantil.

Liquidació d´impostos

Presentació de liquidacions tributaries; Impost de Societats, IVA, Patrimoni, Renta i resums anuals.

Requeriments i inspeccions de l´Agència Tributària:

Assistència, representació i defensa davant les diferents Administracions Tributaries, amb motiu de requeriments i inspeccions.

CAPÇALERA

Proudly powered by WordPress