Telf : 93 798 82 27

Despatx d´advocats a Mataró especialistes en herències i successions

La nostra especialització en Dret Civil, amb la continua formació dels nostres advocats, ens permet oferir el millor assessorament en les següents àrees:

• Herències i Successions:

Tramitació d’acceptacions i renúncies d’herències, declaració d´hereus, reclamacions de llegítima. Interpel·lació (judicial i Notarial). Assessorament en l’elaboració de testaments i planificació successòria.

• Redacció i estudi de tot tipus de contractes:

L’assessorem tant en l’elaboració com en la revisió de contractes de tot tipus (lloguer, contractes d’arres, compravendes immobiliàries, hipoteques, contractes bancaris).

• Arrendaments:

Tramitem procediments judicials de desnonaments de vivendes o locals, fins a la recuperació de l´immoble i de les rentes degudes.

• Reclamacions de deute

Gestió de cobrament de morosos, tant per la via amistosa com judicial. Ajudem tant a empreses, autònoms o comunitats de propietaris a no tenir impagats.

• Dret Bancari:

Clàusules abusives (hipoteques, targetes revolving…).

• Accidents de circulació:

Reclamació de la indemnització de les persones que han patit un accident de trànsit.