Assessorament fiscal i comptable per autònoms i empreses

Els nostres serveis cobreixen totes les àrees d´aquest àmbit, donant assessorament fiscal i comptable a autònoms i empreses que els permet optimitzar beneficis :

Elaboració de Comptabilitats:

Confecció de comptabilitats per a Pymes, grans empreses, associacions, fundacions i autònoms.

Elaboració de llibres fiscals obligatoris.

Preparació i dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil:

Confecció de les Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, Memòria) i dipòsit en el Registre Mercantil.

Liquidació d´impostos

Presentació de liquidacions tributaries; Impost de Societats, IVA, Patrimoni, Renta i resums anuals.

Requeriments i inspeccions de l´Agència Tributària:

Assistència, representació i defensa davant les diferents Administracions Tributaries, amb motiu de requeriments i inspeccions.

Sol.liciti informació sense compromís sobre la nostra TARIFA PLANA MENSUAL (que inclou assessoria jurídica, fiscal, comptable i laboral) que millor s´adapti a les seves necessitats i que elaborarem en funció de les condicions de la seva empresa (forma jurídica, nombre de treballadors).