Telf : 93 798 82 27

RECLAMACIÓ DE LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL

 

El Tribunal Constitucional ha sentenciat que només es pagarà plusvàlua municipal (impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana) en els casos en els que efectivament, s´hagi produït un increment real del preu de la vivenda que es transmet i no quan es produeixin pèrdues de valor. La transmissió de la vivenda es pot haver fet per una compraventa, herència, donació o per una execució d’hipoteca.

Aquesta decisió deixa oberta la porta a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin pagat l´impost en virtut de la transmissió d´un immoble amb pèrdues en un exercici fiscal no prescrit (últims 4 anys) a presentar les seves reclamacions per cobrar la devolució de l´impost pagat de més.

Per a poder realitzar la corresponent reclamació per ingressos indeguts cal tenir la següent documentació:

  • Imprès de la liquidació de l´Impost de Plusvàlua municipal.
  • Escriptura d´adquisició o compra de l´immoble.
  • Escriptura de transmissió, venda o herència de l´immoble.
  • Rebuts de l´Ibi de la data de la transmissió.
  • Número de compte corrent on ingressar la devolució.

A La Contra Advocats et podem ajudar a recuperar el pagat de més per la plusvàlua municipal en casos de transmissió amb pèrdua.