RECLAMACIÓ HIPOTEQUES AMB IRPH

QUÈ ÉS I EN QUÈ EM PERJUDICA TENIR LA MEVA HIPOTECA AMB IRPH?

L´Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) és un dels indicadors que utilitzen les entitats financeres per actualitzar el tipus d´interés de les hipoteques a tipus variable. S´ha utilitzat en milers de crèdits hipotecaris com alternativa a l´Euribor però la realitat és que els hipotecats amb IRPH paguen uns interessos molt superiors als que tenen la seva hipoteca amb Euribor.

Anteriorment existien tres tipus d´IRPH: IPRH Caixes, IRPH Bancs i IRPH Entitats. El mes de novembre de 2013 van desaparèixer els dos primers i només va quedar l´IRPH Entitats. Els afectats que tenien les seves hipoteques amb els índexs desapareguts, se´ls va substituir pels índex indicats en l´escriptura d´hipoteca o, si no s´indicava res, per l´IRPH Entitats més un diferencial.

L´IRPH sempre ha estat un índex molt polèmic ja que se´l considera abusiu i manipulable. Els Tribunals que l´han anul.lat consideren que l´IRPH és susceptible de ser manipulat pels propis bancs i que els hipotecats no van ser ben informats abans de firmar l´hipoteca.

EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU DIU QUE LES HIPOTEQUES AMB IRPH PODEN SER ANUL-LADES PER ABUSIVES.

Per Sentencia de 3 de març de 2020 El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE)  considera que els tribunals nacionals estan obligats a examinar la possible abusivitat o la manca de transparència de la clàusula IRPH. 

Els tribunals nacionals hauran d´assegurar el caràcter clar i comprensible de les clàusules de la hipoteca i, si arriben a la conclusió que aquestes clàusules són abusives, podran substituir-les per un índex aplicable de manera supletòria.

La Sentència del TJUE obre la porta a poder reclamar als jutjats aquelles quantitats pagades de més en aplicació d´aquest índex si no es va informar clarament al client del que realment suposava tenir la hipoteca referenciada amb IRPH.

QUÈ HE DE FER SI LA HIPOTECA ESTÀ REFERENCIADA AMB IRPH?

Després de la Sentència del TJUE tot sembla indicar que els clients es veuran obligats a interposar accions judicials per a recuperar els seus diners. A La Contra Advocats (Mataró) tenim experiència en reclamacions bancaries per clàusules abusives.

Per a reclamar cal tenir preparada la següent documentació:

  • Còpia Simple de l´Escriptura de Prèstec Hipotecari i Escriptura de Novació en el seu cas.
  • Alguns rebuts del Préstec Hipotecari i/o el quadre d´amortització (es pot obtenir a través de la banca online o demanar-lo a l´entitat bancaria).
  • Oferta Vinculant que conté totes les condicions financeres del Préstec Hipotecari que l´entitat entrega abans de la firma de la hipoteca.

Consultin´s sense compromís si la seva hipoteca està afectada per IRPH.


 icon-check  Analitzarem l´escriptura d´hipoteca

  icon-check Realitzarem el càlcul de les quantitats pagades de més

  icon-check  Recàlcul del quadre d´amortització

  icon-check Iniciarem totes les actuacions (negociació o via judicial) per a que pugui recuperar els seus diners.