Telf : 93 798 82 27

L’IPC del mes de març va assolir la xifra històrica del 9.8%, la més alta des de 1985. El govern ha decidit posar límit a aquesta pujada en l’àmbit del lloguer i ha dictat el Real Decret Llei 6/2022, de 29 de març, adoptant mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna.

Durant els propers tres mesos, tot i que és molt probable la seva pròrroga, els contractes d’habitatge que els toqui la revisió anual hauran de limitar la pujada del lloguer al 2% .

A la majoria de contractes de lloguer hi ha un pacte d’incrementar la renda cada any amb l’Índex de Preus al Consum (IPC). Amb la mesura extraordinària del govern, la renta s’ha d’actualitzar prenent com a referència la variació anual de l’ Índex de Garantia de Competitivitat (IGC) que actualment es troba en el 2%.

La mesura estableix que hi ha d’haver un nou pacte entre les parts. Propietat i inquilí poden pactar el tipus de pujada de la renda quan toqui la revisió. També poden pactar no pujar o fer-ho per sobre o per sota del IGC. Però, en cas de no arribar a un acord, l’increment de la renda no pot excedir de l’aplicació del IGC, és a dir, del 2%.

Aquesta mesura afecta tant a grans tenidors d’immobles com a petits propietaris i únicament a habitatges, no s’aplica per tant a locals comercials, naus o garatges.

Tal i com hem dit, en principi, aquesta mesura estarà vigent des del 31 de març fins el 30 de juny de 2022.

Ens podeu consultar si el vostre lloguer es troba afectat per aquesta mesura.