Límit d’actualització del lloguer

L’IPC del mes de març de 2022 va assolir la xifra històrica del 9.8%, la més alta des de 1985. El govern va decidir posar límit a aquesta pujada en l’àmbit del lloguer i va dictar el Real Decret Llei 6/2022, de 29 de març, adoptant mesures urgents en el marc del Pla nacional de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna. En un principi aquestes mesures havien de durar uns mesos però degut al sosteniment inflacionari el govern ha acordat prorrogar fins el 31 de desembre de 2023 limitar la pujada del lloguer d´habitatge al 2%.

Per tant, durant tot l´any 2023 als contractes d’habitatge que els toqui la revisió anual hauran de limitar la pujada del lloguer al 2% .

A la majoria de contractes de lloguer hi ha un pacte d’incrementar la renda cada any amb l’Índex de Preus al Consum (IPC). Amb la mesura extraordinària del govern, la renta s’ha d’actualitzar prenent com a referència la variació anual de l’ Índex de Garantia de Competitivitat (IGC) que actualment es troba en el 2%.

La mesura estableix que hi ha d’haver un nou pacte entre les parts. Propietat i inquilí poden pactar el tipus de pujada de la renda quan toqui la revisió. També poden pactar no pujar o fer-ho per sobre o per sota del IGC. Però, en cas de no arribar a un acord, l’increment de la renda no pot excedir de l’aplicació del IGC, és a dir, del 2%.

Aquesta mesura afecta tant a grans tenidors d’immobles com a petits propietaris i únicament a habitatges, no s’aplica per tant a locals comercials, naus o garatges.

Ens podeu consultar si el vostre lloguer es troba afectat per aquesta mesura.