CLÀUSULA SÒL I DESPESES FORMALITZACIÓ HIPOTECA

 

EL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU OBLIGA ALS BANCS A TORNAR TOTS ELS DINERS DES DE       L´INICI DE LA HIPOTECA.

Amb data 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha dictat una Sentència que estableix la retroactivitat total de les clàusules sòl contingudes en els contractes hipotecaris que hagin estat declarades nul.les per abusives.

El TJUE nega que es pugui aplicar una retroactivitat limitada en el temps, tal i com anteriorment havia establert el Tribunal Suprem. És a dir, s´ha de tornar als afectats els diners que han pagat de més des de l´inici de cada contracte hipotecari que inclogui aquest tipu de clàusula.

És important saber que els bancs no estan obligats a retornar els diners pel que per a recuperar els interessos pagats de més, s´haurà d´iniciar la corresponent reclamació.

Per a reclamar cal tenir preparada la següent documentació:

  • Còpia Simple de l´Escriptura de Prèstec Hipotecari i Escriptura de Novació en el seu cas.
  • Alguns rebuts del Prèstec Hipotecari i/o el quadre d´amortització (es pot obtenir a través de la banca online o demanar-lo a l´entitat bancaria).
  • Oferta Vinculant que conté totes les condicions financeres del Prèstec Hipotecari que l´entitat entrega abans de la firma de la hipoteca.

Consultin´s sense compromís si la seva hipoteca està afectada per una clàusula sòl.

   Analitzarem l´escriptura

   Realitzarem el càlcul de les quantitats pagades de més

    Recàlcul del quadre d´amortització

   Iniciarem totes les actuacions (negociació o via judicial) per a que pugui recuperar els seus diners.

Consultin´s també com reclamar les factures de formalització de la Hipoteca (Notari, Registre de la Propietat, Impost de transmissions patrimonials i Actes Jurídics documentats).